Součástky - parametry, značení

Hlavní parametry tranzistorů

Hlavní parametry tranzistorů.
výrobce
typ
popis UCEmax ICmax Ptot h21e ; S ft ; ton,off vývody poznámka
TESLA
KC507
Si bipolární NPN nízkofrekvenční 45 V 100 mA 200 mW 125 až 500 150 MHz TO18 větší UCEmax
TESLA
KC508
Si bipolární NPN nízkofrekvenční 20 V 100 mA 200 mW 125 až 900 150 MHz TO18  
TESLA
KC509
Si bipolární NPN nízkofrekvenční 20 V 100 mA 200 mW 240 až 900 150 MHz TO18 menší nf šum
TESLA
KC238
Si bipolární NPN nízkofrekvenční 20 V 100 mA 300 mW 120 až 800 150 MHz TO92  
TESLA
KC239C
Si bipolární NPN nízkofrekvenční 20 V 50 mA 300 mW 380 až 800 150 MHz TO92  
TESLA
KC308
Si bipolární PNP nízkofrekvenční 25 V 100 mA 300 mW 120 až 800 150 MHz TO92  
TESLA
KF520
Si MOSFET ochuzovací kanál N 30 V 30 mA 300 mW     TO39  
TESLA
KSY21
Si bipolární NPN spínací 15 V 0,5 A 360 mW 30 až 120 300 MHz; 40 ns TO18  
TESLA
KD140
Si bipolární PNP nízkofrekvenční výkonový (komplementární ke KD139) 80 V 1,5 A 12,5 W A: 40 až 100
B: 63 až 160
50 MHz TO126 ϑj = 150 °C
Philips
BF245
Si JFET kanál N univerzální 30 V 25 mA 300 mW 3 až 6,5 mA/V 700 MHz TO92 Interchangeability of drain and source connections.
IDSS: BF245A 2 až 6,5 mA; BF245B 6 až 15 mA; BF245C 12 až 25 mA
TESLA
KF525
Si bipolární NPN vysokofrekvenční a spínací 20 V 30 mA 145 mW 37 až 125 při IC = 1 mA 300 MHz TO72  
TESLA
KD333
Si bipolární NPN nízkofrekvenční výkonový 45 V 2 A 20 W > 40 při IC = 0,5 A 3 MHz TO??  
TESLA
KD503
Si bipolární NPN nízkofrekvenční výkonový 80 V 20 A 150 W > 40 při IC = 1 A ;
> 15 při IC = 15 A
2 MHz TO3 ϑj = 155 °C
MSN
SF819
Si bipolární PNP vysokofrekvenční 80 V 0,5 A 735 mW   60 MHz TO92 bývalá NDR
TESLA
KD367
Si bipolární NPN nízkofrekvenční v Darlingtonově zapojení 60 V 8 A 60 W > 750 při IC = 3 A 7 MHz TO3 ϑj = 155 °C
TESLA
KUY12
Si bipolární NPN, spínací a regulační, průmyslové provedení 80 V 10 A 70 W ≥ 10 při IC = 8 A 9 MHz TO3 ϑj = 155 °C; Rthjc ≤ 1,5 K/W

Jak zvolit vhodný FET viz AN-6609 Selecting the Best JFET for Your Application.

Hlavní parametry diod

Hlavní parametry diod.
výrobce
typ
popis URmax IFmax identifikace poznámka
TESLA
GA201
Ge hrotová detekční 15 V 15 mA bílá  
TESLA
KZ141
Si stabilizační 0,4 W 4,8 až 5,4 V 55 mA červený, černý, žlutý  
TESLA
KY130/80
Si usměrňovací 80 V 300 mA zelená  
TESLA
KA261
Si universální 50 V 100 mA červený, černý, černý  
TESLA
KY706F
Si usměrňovací 1000 V 700 mA    
TESLA
GAZ51
Ge se zlatým hrotem detekční 25 V 140 mA    
TESLA
KAY13
Si s vysokou vodivostí pro velmi rychlé spínací obvody v průmyslovém provedení 25 V 750 mA červený, červený, černý, černý trr = 3 ns při IF = 10 až 400 mA
PHILIPS
1N5062
Si usměrňovací (controlled avalanche rectifiers) 800 V 800 mA   trr = 3 µs při IF = 0,5 až 1 A; CD = 40 pF až 15 pF při UR = 1,5 až 10 V a f = 1 MHz ; skleněné pouzdro SOD57

Jiskra VT39, výstupní nízkofrekvenční transformátor

Primární vinutí má 2× 142 závity CuS vodičem o průměru 0,3 mm, činný odpor 2× 1,9 Ω, sekundární vinutí má 64 závity CuS vodičem o průměru 0,5 mm, činný odpor 0,44 Ω. Převod transformátoru přes celý primár je p = 4,4375 ; p² = 19,6914; přes půl primáru je p = 2,2187 a p² = 4,9226.

Univerzální tranzistor, univerzální dioda, unifikace

V minulosti vznikly různé kontruktérské normy pro amatéry. Například v článku „Univerzální tranzistory a diody v konstruktérské práci“, uveřejněném v časopise Amatérské rádio, řada A, číslo 8, ročník 1982, strana 295, autor Jaroslav Vorlíček. V časopise Elektor ročník 1975 článek TUP-TUN-DUG-DUS definuje tyto součástky a některé jejich minimální parametry:

TUN (tranzistor univerzální NPN) a TUP (tranzistor univerzální PNP):
UCE0 = 20 V, ICmax = 100 mA, h21e = 100, Pmax = 100 mW, fT = 100 MHz
DUS (dioda univerzální křemíková):
UR = 25 V, IF = 100 mA, IR = 1 µA, Pmax = 250 mW, CD = 5 pF
DUG (dioda univerzální germaniová):
UR = 20 V, IF = 35 mA, IR = 100 µA, Pmax = 250 mW, CD = 10 pF

Součástky univerzálně použitelné v určité oblasti aplikací, která je definována např. zesilovacím činitelem, ztrátovým výkonem, kmitočtovým rozsahem, rychlostí a pod. Pro každou aplikační oblast je vybrán jeden nebo více typů součástek i od různých výrobců (viz též AN-6609). Touto unifikací se zúží sortiment typů a sníží náklady, protože tyto typy dodávají ditributoři za nízké ceny s možností množstevních slev; pytel s levnou součástkou první volby. Podobnou filozofii popisuje pan Jim Lesurf v článku Data Sheets for selected devices, či je naznačena v diskuzi op amp - "Standard" components...? - Electrical Engineering Stack Exchange. Dodržovat specifická pravidla při návrhu elektronických obvodů s takto definovanými součástkami.

dioda pro výkonový usměrňovač na sekundární straně transformátoru klasického síťového zdroje
Si usměrňovací, UR ≥ 80 V, IF ≥ 1 A, např. FAIRCHILD 1N4002 až 1N4007 za 1,00 CZK
dioda univerzální pro malé signály
Si, UR ≥ 80 V, IF ≥ 100 mA, trr  ≤4 ns, např. PHILIPS 1N4148 za 1,00 CZK
tranzistor univerzální
Si bipolární, UCE0 ≥ 20 V, ICmax ≥ 100 mA, h21e ≥ 100, Pmax ≥ 200 mW
tranzistor vysokofrekvenční univerzální
Si bipolární, UCE0 ≥ 20 V, ICmax ≥ 25 mA, h21e ≥ 38, Pmax ≥ 300 mW, fT ≥ 500 MHz, CBC ≤ 0,6 pF, s vodivostí NPN např. PHILIPS BF199 za 2,45 CZK (0,00 €)

Identifikace diod výrobce TESLA

Vypracováno podle katalogu Polovodičové součástky 1984/85, TESLA ROŽNOV, k.p. .

Diody s pouzdrem DO-41 (průměr 2,5 mm × 4,2 mm).
základní podkladová barva pouzdra bílá:
KA201 červený žlutý černý hnědý
KA202 červený žlutý černý zelený
KA213A červený žlutý černý žlutý
KA213B červený žlutý černý modrý
KA213C červený hnědý modrý hnědý
KA213D červený hnědý modrý zelený
KA213E červený hnědý modrý modrý
základní podkladová barva pouzdra žlutá:
KZ260/5V1 červený černý černý -
KZ260/5V6 červený stříbrný stříbrný -
KZ260/6V2 červený stříbrný modrý -
KZ260/6V8 červený zelený zelený -
KZ260/7V5 červený modrý modrý -
KZ260/8V2 červený černý stříbrný -
KZ260/9V1 červený zelený černý -
KZ260/10 červený červený zelený -
KZ260/11 červený zelený modrý -
KZ260/12 červený modrý zelený -
KZ260/13 červený stříbrný zelený -
KZ260/15 červený červený modrý -
KZ260/16 červený modrý černý -
KZ260/18 červený černý zelený -

Diody s pouzdrem DO-35 (průměr 2 mm × 4,2 mm).
základní podkladová barva pouzdra bílá:
KA206 červený zelený žlutý -
KA206S červený zelený žlutý žlutý
KA206T červený zelený modrý -
KA207 červený zelený zelený -
KA221 červený červený bílý -
KA222 červený červený černý -
KA223 červený červený žlutý -
KA224 červený červený modrý -
KA225 červený červený zelený -
KA261 červený černý černý -
červený podélný proužek černý
KA262 červený černý stříbrný -
červený podélný proužek stříbrný
KA263 červený černý modrý -
červený podélný proužek modrý
KA264 červený černý zelený -
červený podélný proužek zelený
KA265 červený černý červený -
červený podélný proužek červený
KA267 červený - - -
KA501 červený modrý modrý -
KA502 červený modrý zelený -
KA503 červený modrý žlutý -
KA504 červený modrý bílý -
KAY11 červený červený bílý bílý
KAY12 červený červený černý černý
KAY13 červený červený černý černý
KAY14 červený červený modrý modrý
KAY15 červený červený zelený zelený
KAY20 červený žlutý černý -
KAY21 červený žlutý žlutý -
KAY22 červený stříbrný žlutý -
KAY23 červený stříbrný černý -
KZ140 červený černý podkladová bílá -
KZ141 červený černý žlutý -
KA136 červený - černý -
KZ241/6V2 červený modrý černý -
KZ241/6V8 červený modrý stříbrný -
KZ241/7V5 červený zelený černý -
KZ241/8V2 červený zelený stříbrný -
KZ241/9V1 červený stříbrný stříbrný -
KZ241/10 červený žlutý stříbrný -
KZ241/11 červený žlutý modrý -
KZ241/12 červený žlutý zelený -
KZ241/13 červený stříbrný modrý -

Diody v plastových pouzdrech D25, D26 a D58 (většinou usměrňovací diody pro napájecí zdroje).
D25
∅ 3 mm × 5,5 mm
D26
∅ 3,5 mm × 6 mm
D58
∅ 5 mm × 9 mm
1. proužek 2. proužek
KY130/80 KY132/80 zelená -
KY130/150 KY132/150 modrá -
KY130/300 KY132/300 červená -
KY130/600 KY132/600 bílá -
KY130/900 KY132/900 žlutá -
KY130/1000 KY132/1000 šedá -
KY132/1250 stříbrná -
KY131 KY133 fialová -
KY196 bílý zelený
KY197 KY261 bílý modrý
KY198 KY262 bílý červený
KY263 bílý bílý
KY199 KY264 bílý žlutý
KY265 bílý šedý
KZL81/20 červený bílý
KZL81/40 červený žlutý
KZL81/145 KY271 červený zelený
KY272 červený modrý
KY273 červený červený
KY274 červený bílý
KYS26/30 červený -
KYS26/40 bílý -

Kódy výrobce TESLA na pouzdrech TO3

Kódy TESLA na pouzdrech TO3 s vývody o ∅ 1,5 mm. Vyraženo na spodní straně pouzdra.
B KU607 R KU609 V KUY* (KUY12) X KUY* (KUY12)
S MA7805 T MA7812 U MA7815 W MA7824
O KD602 P KD615–7 Z KD605–7

Podle AR řada A, ročník 1981, číslo 8, strana 5, tabulka 4.

Tranzistory výrobce TESLA v pouzdrech T28 z umělé hmoty

Barevné značení tranzistorů TESLA v pouzdru T28
typ barva proužku
KC147 rudá
KC148 modrá
KC149 bílá
KF124 žlutá
KF125 zelená

Značení plochých keramických kondenzátorů výrobce TESLA

Druhý řádek v označení keramických kondenzátorů výrobce TESLA.
1. znak
tolerance kapacity
2. znak
hmota dielektrika
3. znak
jmenovité napětí
hodnota kód (systém B) označení kód hodnota
[V]
kód
±0,25 pF C P100 A 12,5 n
±0,5 pF D P033 B 32 q
±1 pF F NP0 C 40 s
±2 % G N033 H 250 d
±5 % J N047 J 500 f
±10 % K N150 P
±20 % M N220 R
−20 +50 % S N330 S
−20 +80 % Z
Na kondenzátorech z hmoty Supermit se neznačí.
N470 T
N750 U
N1500 V
E1000 F
E2000 Z
E4000 W
E10000 Y
Supermit N

Značení elektrických parametrů na keramických kondenzátorech ; Ing. Bohumil Hušek, Ing. Jiří Retík, TESLA Hradec Králové; časopis Amatérské rádio řada A, ročník 1976, číslo 7, strany 255 až 257.

Písmenový kód pro dovolené úchylky součástek výrobce TESLA

Písmenový kód pro dovolené úchylky součástek výrobce TESLA.
tolerance
[%]
kód
systém A (často pro rezistory) systém B (často pro kondenzátory)
±0,1 B
±0,25 C
±0,5 E D
±1 D F
±2 C G
±5 B J
±10 A K
±20 M (se neznačí) M
±30 N
−10 +30 Q
−10 +50 T
−20 +50 QM S
−20 +80 RM Z

Čs. feritové materiály PRAMET Šumperk

Označení feritového materiálu PRAMET Šumperk.
kód materiálu materiál číslo barevného odstínu podle ČSN 67 3067 označeno barvou počáteční permeabilita
μi
vhodné pro kmitočty
[MHz]
poznámka
11 H6 1999 černá 600 ±20 % 0,2–1,6
12 H11 1000 bílá 1100 ±20 %
13 H12 4200-4265 modř pastelová až blankytně modrá 1250 ±20 % <0,6
14 H10 bez barevného označení 1300 ±20 % <0,3
15 H18 3500 fialová (středně) 1800 ±20 % <0,2
16 H20 1100-1110 šeď střední až světlá 2000 ±20 % <0,1
17 H22 7500-7550 oranž až oranž signální 2200 ±20 % <0,1
31 N01 8140-8190 červeň rumělková až karmínová 8 ±20 % 30–100
32 N02 5014-5080 zeleň pastelová až hrášková 20 ±20 % 10–60
33 N05 4700-4900 modř pařížská střední až tmavá 50 ±20 % 6–30
34 N1 6150-6200 žluť chromová světlá až střední 120 ±20 % 1,5–10
35 N2 5671-5706 zeleň olivová tmavá až temná 200 ±20 % 0,2–2 většina feritových antén vyrobených v ČSSR

Výchozí tabulka byla uvedena v časopise Amatérské rádio ročník 1975, číslo 8, strana 296, tabulka 2. O komplexním charakteru μ v článku mění se indukčnost na feritových jádrech? (nebo na http://ok1ayy.sweb.cz/pdata/Ferity01.pdf), cívkové konstanty pro cívky na toroidech z Prametu Šumperk (nebo na http://ok1ayy.sweb.cz/pdata/Ferity02.pdf). Přehledový článek OK1WPN viz literatura [2].

Značení hodnot součástek barvou

Hodnoty jsou barvou kódovány u rezistorů v Ω, u kondezátorů v pF a u cívek v μH. Přehled značení rezistorů, kondenzátorů, polovodičů, vakuových součástek je na stránkách ZNAČENÍ SOUČÁSTEK, HISTORIE A POD..

Barevný kód pro označení hodnot elektronických součástek podle EN 60062:2005 „Marking codes for resistors and capacitors“ (Electronic color code)
Barva Mantisa Základexponent Tolerance Teplotní koeficient (ppm/K)
černá 0 ×100   250 U
hnědá 1 ×101 ±1% F 100 S
rudá 2 ×102 ±2% G 50 R
oranžová 3 ×103   15 P
žlutá 4 ×104   25 Q
zelená 5 ×105 ±0,5% D 20 Z
modrá 6 ×106 ±0,25% C 10 Z
fialová 7 ×107 ±0,1% B 5 M
šedá 8 ×108 ±0,05% A 1 K
bílá 9 ×109    
zlatá   ×10−1 ±5% J  
stříbrná   ×10−2 ±10% K  
žádná     ±20% M  

Pomocná papírová pomůcka - Resistor Colour Code Calculator soubor k vytištení.

Kondenzátory

Pojednání od KEMET Electronics Corporation nazvané Why that 47 μF capacitor drop s to 37 μF, 30 μF, or lower o vlastnostech reálných kondenzátorů.

Mikrokontrolér (MCU)

ATtiny

Odkazy na dokumentaci výrobce a pomůcky:

Ventilátory do osobních počítačů

rozměr
[mm]
rozteče upevňovací děr
[mm] tolerance ±0,3 mm
40 × 40 × 2532
50 × 50 × 2540
60 × 60 × 2550
80 × 80 × 2571,5
90 × 90 × 2582,5
120 × 120 × 25104,8

Konektor.

Literatura

[1] Internet; Ondřej Weisz, Katalog vybraných součástek TESLA.
[2] Internet; Petr, OK1WPN, Toroidy a dvouotvorová jádra v radioamatérské praxi.